+420 123 45678
Menu

Průzkumy přírody

Abychom mohli přírodu chránit, musíme se o ni nejprve co nejvíce dozvědět. K tomuto účelu slouží přehledné faunistické průzkumy. Sledováním indikačních skupin organismů jsme schopni vyhodnotit stav zkoumaného prostředí a navrhnout vhodnou formu managementu přírody a krajiny k udržení či zvýšení biodiverzity.