+420 123 45678
Menu

EVVO pro školy

Spolek Biodiverzita nabízí celou řadu vzdělávacích programů pro školy a zájmové skupiny. Programy jsou sestaveny tak, ale odpovídaly schopnostem dětí a aktivně je zapojuje do dění. Lektor nejprve dětem zábavnou formou představí základní informace ke zvolenému tématu. Poté následuje ekologická hra, která je speciálně upravena tak, aby si děti při hře zopakovaly právě nabité informace, pochopily ekologické vazby a dokázaly znalosti aplikovat nejen do hra, ale i v životě. Na závěr lektor s dětmi shrne nejpodstatnější body výukového programu. Pedagogové dostávají pracovní listy, které mohou využít při opakování výuky, nebo při vycházkách do přírody.